Nieuwe historische roman van Herman De Vilder: "Beruchte kunstroof in Vueren"

!cid_473F2D78-D68B-4DA1-9783-FC7983A73AB8 (2).jpg

In 1624 greep er een kunstroof plaats in het kasteel van Tervuren tijdens het bewind van de Aartshertogen Albrecht en Isabella. De toenmalige burchtheer werd voor deze roof veroordeeld en belandde in de gevangenis. Dit spannende verhaal wordt nu terug tot leven gebracht in de historische roman "De beruchte kunstroof in Vueren". Het boek werd geschreven door Tervurenaar en kunstkenner Herman De Vilder en is een eerbetoonaan aan het opzoekingswerk van wijlen Maurits Wynants over dit onderwerp. U kan dit unieke boek aankopen voor 20€ (+6€ verzendkosten). Gelieve het bedrag over te maken op rek.nr: BE48 7344 2612 2827 van V.z.w. De Vrienden van de School van Tervuren met vermelding ‘Kunstroof, HDV’.

Op dinsdag 18 december 2018 om 20h zal Herman De Vilder, laureaat van de Cultuurprijs Maurits Wynants, een voordracht geven over "De beruchte kunstroof in Vueren" in de grote vergaderzaal van Elk Zijn Huis, Lindeboomstraat 116, 3080 Tervuren. Bestelde boeken kunnen die avond worden afgehaald.