Maatschappelijke zetel
v.z.w. De Vrienden van de School van Tervuren
Kerkplaats 7a
3080 Tervuren

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter : HILVEN Pierre, Kerkplaats 7a, 3080 Tervuren – Duisburg.

Ondervoorzitter : DE VILDER Herman, Reeboklaan 44, 3080 Tervuren.

Secretaris : HOOVELTS Angèle, Streekstraat 72, 3080 Tervuren – Moorsel.

Penningmeester : GAUBLOMME Luc, Reeboklaan 13, 3080 Tervuren.

Museumintendant : VLOGAERT Frans, Urundibinnenhof, 1, 3080 Tervuren.

Materiaalmeester : VAN EECKHOUDT Jan, Bergestraat 16/1, 3080 Tervuren.

Archivaris: DEGEEST André, Eikenstraat 64, 3210 Linden.

Webmaster: DUBOIS Thierry, Handelskaai 36, 1000 Brussel.

 Bestuursleden :

CARTON Siegfried, Mechelsestraat 31, 3080 Tervuren (Duisburg).

DE BRAUWER Michel, Beukenlaan 29, 3080 Tervuren.

LERNOUT Ward, Waalse Baan, 73, 3080 Tervuren.

OTT Hans-Peter, Fazantenlaan 2, 3080 Tervuren.

VAN DE VEN Kris, Oude Leuvensebaan 1B, 3080 Tervuren.

VOGELAERS Josée, Ringlaan 40, 3080 Tervuren

 
Erevoorzitter : Jan VERHULST