fauvcez.jpg

HOE WILD WAREN DE FAUVISTEN?

Het moet er nogal joyeus aan toe gegaan zijn ten huize van brouwer François Van Haelen in Ukkel-Calevoet. Zwart-witfoto’s uit het eerste kwartaal van de vorige eeuw tonen ons de van welstand glimmende gastheer midden een kleurrijk gezelschap, dat zich de geneugten van zijn copieus gevulde tafel met onverdeeld genoegen laat welgevallen.


boston1.jpg

De school van Tervuren in het McMullen Museum of Art

Hoe groot was mijn verwondering bij het ontvangen van een bericht van een vriend dat er een tentoonstelling plaatsvond in Boston over ‘Realiteit en Symbolisme in het Belgische Landschap’ met een belangrijk deel gewijd aan de ‘School van Tervuren’. Snel ontving ik een exemplaar en opnieuw was mijn verbazing groot bij het zien van de kwaliteit van de tentoonstelling, de mooie, interessante en lijvige (236 blz.) catalogus en de tentoongestelde werken.


tytgat.jpg

Tentoonstelling in M - Edgard Tytgat (1879 – 1957)

Ik zal maar met de deur in huis vallen : dit is een zeer mooie en zorgvuldig opgebouwde tentoonstelling in het Leuvense Museum M. De wetenschap tot welk isme deze schilder nu eigenlijk behoort, lijkt me minder relevant dan de soms wrange charme die zijn werk uitstraalt.