euroartlogo_100.jpeg

De VST is stichtend lid van de European Federation of Artists' Colonies ) - EuroArt
Website: www.euroart.eu

Met "Het manifest van Barbizon" verklaren enkele Europese regio's over te gaan tot de oprichting van een Europese vereniging van kunstminnende en kunstbevorderende groeperingen en kunstdorpen.

Deze Europese Kunstvereniging wordt door de ondertekenaars van dit Manifest in het leven geroepen om de culturele verstandhouding tussen de verscheidene Europese regio's te bevorderen.

Als basis hiervoor dienen een aantal artistiek-historische banden, d.w.z. de kunstrichtingen die hoofdzakelijk in de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden en die het Franse kunstenaarsdorp Barbizon als bakermat hebben.

De vereniging zal o.a. ijveren voor :

- het organiseren van kunsttentoonstellingen met een Europese dimensie, zodat alle personen die tot de Europese Gemeenschap behoren, zich bewust worden van een cultureel aanbod dat erg verscheiden is, maar terzelfdertijd heelwat gemeenschappelijke kenmerken vertoont ; 
- de uitwisseling van vakkringen die zich met steun aan kunst en kunstenaars inlaten ; 
- de uitwisseling van kunstenaars met de bedoeling de culturen en kunstrichtingen voor elkaar doorzichtiger maken. 

De ondertekenaars van dit Manifest, tegelijkertijd stichters van deze Europese Kunstvereniging, zijn : Barbizon (Frankrijk), Kronberg en Worpswede (Duitsland) en Tervuren (België). De bestuurlijke zetel is gevestigd te Tervuren.

Bevestigd op 25 september 1993 te Barbizon.

De feestelijke ondertekening van de Euroart-Stichting vond plaats op 24 februari 1994 in het Europese Parlement te Brussel.