Ledenblad Melijn

Melijn is het ledenblad van de vereniging en verschijnt vier maal per jaar. Sinds 1987 hebben tientallen auteurs er hun medewerking aan verleend waardoor een unieke verzameling van informatie rond dit thema werd opgebouwd. Hoewel de klemtoon in de meeste bijdragen op de plastische kunsten van vroeger en nu ligt, werd er toch ook regelmatig aandacht besteed aan andere kunstuitingen, zoals muziek, dans en literatuur. 

U ontvangt het ledenblad Melijn gratis als onderdeel van uw lidmaatschap


VORMGEVING DOORHEEN DE JAREN