Home

Welkom op deze website van Furament 2017. Hier vindt u alle informatie over het programma, en ook over het thema HABITAT:

Het BEGRIP

Een HABITAT is een gebied waar levende wezens - planten, dieren en mensen - de juiste omstandigheden vinden om er te leven, te groeien en zich voort te planten.
Men spreekt ook wel eens over LEEFGEBIED of LEEFOMGEVING.

Drie elementen zijn hierbij belangrijk:
1. de NATUUR : natuurbeleving, bewoning en beheer in de bossen, op weidegrond, akkerland, moeras, vijver, meer, rivier, zee, heide, savanne, toendra, in de woestijn, enz.,  …
2. het MILIEU : beïnvloeding van externe factoren op het leefgebied, zoals reliëf, water, klimaat en natuurlijke begroeiing, maar ook menselijke activiteit, zoals verkaveling, bebouwing, veeteelt en grondbewerking (landbouw, akkerbouw, tuinbouw, …).
3. de RUIMTE : wordt door de eeuwen heen gestructureerd, omgevormd en ingericht. De mens heeft steeds geprobeerd om de ruimte te beheersen. Door verplaatsingen (reizen) in de ruimte is het begrip afstand altijd maar relatiever geworden, samen met het begrip tijd. Men evolueerde van ‘te voet’ of ‘te paard’ naar steeds snellere voertuigen en vliegende tuigen (koetsen, fietsen, auto’s, tractoren, spoorvoertuigen, vliegtuigen, helikopters, drones, …). 

Ill. 10. Montigny.J.File1482

Montigny - Bij de bakoven

HABITAT in de KUNST

In de oude kunst komt de nadruk te liggen op de steeds toenemende ‘bewoning’, op het platteland maar vooral in de steden (hutten, boerderijen, burgerwoningen, kastelen, landhuizen, stadsgezichten, …). Heel wat genrestukken uit de 19de en 20ste eeuw geven ons een goed idee van de ‘leefomgeving’ van mens en dier.
In de hedendaagse kunst speelt natuurlijk ook de bewoning een rol, maar hier zal de klemtoon eerder gelegd worden op een tegenstelling.
Overal ter wereld tracht de mens voortdurend om grip te krijgen op zijn habitat en deze naar zijn behoeften te veranderen. Daartegenover pleiten milieugroepen ervoor om het natuurlijke milieu zo weinig mogelijk te verstoren, waarbij grote ingrepen uit den boze zijn.
Deze tegenstelling kunnen kunstenaars waarschijnlijk tot uiting brengen in hun werken, waarbij één, twee of drie van de voornoemde elementen naar voor worden gebracht, namelijk natuurbeleving, milieuzorg en ruimtebeheersing. (HDV)

De Schampheleer : Oogst en Brabant (Duisburg)  

© Furament 2017 - contact